Потребителят има право да откаже и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в 14-дневен срок от получаване на стоките на адреса за доставка, в случай, че същите са със запазена опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка и стоките са във вида, в който са получени с придружаващата ги документация (стокова разписка, фактура или гаранционна карта) и при условията по чл. 55 от Закона за защита на потребителите.

Разходите по връщане на стоките са за сметка на Потребителя въз основа на чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на потребителите.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ:

Потребителят е задължен предварително да информира Търговеца, че на основание чл. 55, ал.1 от ЗЗП, се отказва от договора.

До момента на обратното предаване на стоката от Потребителя към Търговеца, Потребителят е длъжен да съхранява стоката във вида, в който е получена, както и от счупване и/или повреждане по време на срока по ал. 1, чл. 55 от ЗЗП. В случай на щети в този срок отговорността се носи изцяло от Потребителя и той загубва правото си по чл. 50, ал.1 от ЗЗП.

Потребителят ПРИЕМА и се ЗАДЪЛЖАВА, да спазва Общите Условия за ползване на електронен магазин estilo.bg, с всяко свое действие, направено в Сайта.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА:

При връщането на продукт, чиято опаковка е повредена или непълна, от комплекта липсват аксесоари и/или съпътстващите продажбата документи, брошури, описания, гаранционна карта и т.н., по продукта има следи от износване, драскотини, охлузвания, намокряне с вода или други течности, Търговецът си запазва правото, да откаже връщането на стоката, съответно и на заплатената за нея сума.

При проява на фабричен дефект на стоката до 14 (четиринадесет) календарни дни от получаването й и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, Търговецът се ангажира тя да бъде подменена с нова, съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстанови заплатената от Потребителя сума за стоката, по реда на нейното постъпване, съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗЗП. Констатация на фабричен дефект се извършва от сътрудник на Търговеца на място, в търговския обект, посочен за контакти в Сайта и/или в оторизиран сервиз на съответната марка за България, в рамките на първите 14 (четиринадесет) календарни дни от закупуването на стоката. След този срок и/или при нарушаване на търговския вид или опаковката, продуктът няма да бъде подменен или сумата да бъде възстановена и в сила влизат гаранционните условия на съответната марка. Всички транспортни и други разходи по получаване и връщане на стоката до търговския обект са за сметка на Потребителя.

Търговецът си запазва правото да откаже приемането на ползвана стока по свое усмотрение, независимо от датата на нейното закупуване.

ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА СУМА:

Възстановяването на заплатената сума се извършва по реда на нейното постъпване, в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя, да се откаже от договора съгласно чл. 52, ал. 1 и след получаване на върнатата стока, в търговския обект, на адреса, посочен за контакти в сайта.
– При плащане с наложен платеж сумата се възстановява на Потребителя с наложен платеж след преглед и одобрение на стоката от Търговеца. Всички такси и разходи по доставката на стоката до търговския обект са за сметка на Потребителя въз основа на чл. 55, ал. 2 от ЗЗП.
– При плащане по банков път сумата се възстановява на Потребителя в банковата сметка, от която е получено плащането от Потребителя или на посочена от Потребителя такава в случай на липса, след преглед и одобрение на стоката от Търговеца. Всички такси и разходи по доставката на стоката до търговския обект са за сметка на Потребителя въз основа на чл. 55, ал. 2 от ЗЗП.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГАРАНЦИИ:

Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от получаването на рекламацията от продавача.